Autopatie

Autopatie je metoda celostního pozitivního ovlivňování organizmu, od jeho spirituální sféry přes mysl, až po fyzické orgány.Vyrostla na základě
klasické homeopatie, na rozdíl od ní však nepoužívá léky, nýbrž homeopaticky upravenou vlastní slinu nebo dech. Slina vzniká vysoko v jemnohmotném energetickém systému člověka a nese individuální informaci o každém z nás. Autopatie využívá vlastní homeopaticky potencované sliny nebo dech, zpracované zvláštním průtokovým zařízením /autopatická lahvička/ v domácích podmínkách. Je účinná zejména při pozitivním ovlivňování chronických problémů těla i mysli.

Autopatická lahvička je určena k postupnému průtokovému vírovému naředění /potencování/ vlastní sliny na jemnohmotnou úroveň. Produkt ředění je použit výhradně stejnou osobou z níž slina pochází. Na základě rezonance produkt vysokého ředění příznivě působí na jemnohomotný /z materialistického hlediska nehmotný/ spirituální frekvenční organizační princip v člověku, který může zlepšovat svou funkci, a v delším časovém úseku, postupně vracet harmonii do celého systému člověka na všech jeho úrovních. Působení je vždy závislé na vnitřním stavu jedince.

Jde tedy o novou metodu, jejíž principy však v historii již byly využívány u lidí i ve veterinární praxi. Autopatie je svou spirituální filosofií určena především jako léčitelská metoda a může být použita i jako doplňková či posilující v mnoha životních nebo zdravotních situacích.

Princip vyšetření je stejný jako u klasické homeopatie. Jde o homeopatický pohovor, který je velmi důležitým prostředkem pro určení způsobu léčby.
Poté klienta seznámím s metodou. Vysvětlím postup výroby vlastního autopatického preparátu, Určím potenci a četnost opakování. Na závěr domluvíme termín první kontrolní návštěvy.