Články, Zajímavosti

Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to Vaše volba.

Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí,“ říká MUDr. Jan Hnízdil. „Pokud si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál. MUDr. Jan Hnízdil má klasické medicínské vzdělání, je atestovaným internistou a rehabilitačním lékařem. Přesto je v jistých odborných kruzích považován téměř za vyvrhele. Věnuje se totiž psychosomatice a celostní medicíně, na […]

Deset největších lží o zdravotní péči

Konvenční zdravotní péče není založena ani na zdraví ani na péči. Je v podstatě založena na zakořeněném systému medicínských mýtů, který je hájen a praktikován těmi, kteří mají prospěch z trvalého stavu nemoci. Tento systém medicínských mýtů by také mohl být označen prostě jako „lži”, a dnes se chci podělit se čtenáři Natural News o […]

Jak zůstat zdravý navzdory Vašemu lékaři

Proč tak provokativní název? Vždyť lékaři nám přece pomáhají udržet si zdraví a léčí nás! Tak asi uvažuje mnoho z vás. Bohužel tomu tak není, ordinace lékařů a nemocnice nejsou místa, kde byste měli hledat zdraví. Abyste pochopili, proč tomu tak je, potřebujete porozumět základům, na nichž stojí konvenční medicína, základům myšlení jejích představitelů a […]