Homeopatická léčba

homeopathy globuleBěhem obšírného prvotního rozhovoru se ptám na aktuální tělesné symptomy, anamnézu a osobnostní rysy. Na základě toho zjišťuji celkový obraz nemoci pacienta.To znamená zjišťuji příčinu onemocnění, psychické aspekty, emocionální stav, reakce na počasí atd. Vedle informací o tělesných potížích pacienta je pro homeopatickou terapii důležité, hluboké pochopení jeho bytosti. Na základě individualizace a podle principu podobnosti pak dochází k výběru homeopatického preparátu. Cílem je najít lék pro duši i tělo.
Pro toto vstupní vyšetření si ponechávám prostor 1-2 hodiny.

Co očekávat po léku

Po podání léku pozoruje pacient a homeopat princip uzdravování.
Reakce na lék bývají velmi individuální. Může dojít k zintenzivění příznaků, po kterých následuje zlepšování. Mohou se objevit příznaky minulých potíží či chorob.
Tyto stavy jsou krátkodobé a většinou bez dalšího zásahu během několika hodin nebo dní sami
odezní. Dochází k tzv. čištění organizmu.
Prognoza po homeopatické stránce je závislá na síle samoléčebných sil.
Může se tím pádem od prognozy konvenční medicíny zcela lišit .
U dlouhodobějších potíží je třeba počítat s delší dobou léčby.
Správná homeopatická léčba uvádí pacienta postupně do harmonického stavu zdraví.
Nejčastější výroky pacientů po podání správného léku : jsem klidnější, mám více energie, citím se vyrovnaný, nedělám si se vším starosti……

Proč homeopatie

Homeopatie je vysoce účinná u chronických onemocnění, tzn. u nemocí které konvenční medicína
Nedokáže léčit. Homeopatie umí tyto nemoci léčit bez vedlejších účinků a pacient nemusí doživotně užívat chemické léky.